Booking av Tur: Ekspedisjon Jukkasjärvi

Tidsrom Turleder Ledige plasser  
19. 03. 2023 – 31. 03. 2023 Bjørn Klauer Ledige Plasser: 3 Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjemaet. Umiddelbart etterpå vil du motta en bekreftelse på Bestillingen fra oss , og dermed også en sikkerhet om at din ønskede tur virkelig fortsatt er ledig og at vi nå har reservert den for deg. Samtidig vil vi opplyse deg om Huskyfarm AS´s bankforbindelse, og be deg om en innbetaling av kr. 2.000 pr. person. Vi holder av plassen din i en uke, slik at du har tilstrekkelig tid til å foreta overføring av denne innbetalingen.

Når innbetalingen er registret på vår konto mottar du en bookingbekreftelse fra Huskyfarm Innset AS og en liste med utstyr du trenger (for øvrig kan du også finne denne listen på vår hjemmeside under «utstyrslisten»). Plassen er nå din! Resten av beløpet forfaller til betaling 28 dager før turens start.

Et unntak fra denne regelen finner sted dersom bestillingen skjer mindre enn 32 dager før reisens start. I slike tilfeller må det totale beløp overføres med en gang.

Vi gleder oss til å se deg!

Gen. vilkår

Garanti